Fizjoterapeuto! Dzisiejszy wpis poświęcimy trzem ważnym datom, o których nie wolno Ci zapomnieć. Dowiedz się, o których mowa i koniecznie zaznacz je w kalendarzu!

31 maja 2018

Z dniem 31 maja 2018 roku wykonywanie zawodu fizjoterapeuty możliwe będzie jedynie po uzyskaniu do tego prawa. Zawód fizjoterapeuty to ogromna odpowiedzialność, dlatego, aby jak najlepiej wykonywać swoje obowiązki, a tym samym dbać o prawidłową kondycję zdrowotną pacjentów, potrzebna jest szczegółowa wiedza. To na jej podstawie można uzyskać tytuł fizjoterapeuty oraz prawo do wykonywania zawodu. Zgodnie z polskim ustawodawstwem fizjoterapeutą możemy nazwać osoby, które posiadają:

  • tytuł magistra fizjoterapii,
  • tytuł magistra rehabilitacji ruchowej lub rehabilitacji,
  • tytuł magistra wychowania fizycznego o specjalizacji rehabilitacja ruchowa,
  • tytuł licencjata fizjoterapii,
  • tytuł zawodowy technika fizjoterapii.

Szczegółowe informacje znajdziecie w Ustawie o Zawodzie Fizjoterapeuty na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów.

1 grudnia 2018

Kolejną istotną datą jest 1 grudnia 2018 roku, do tego momentu masz czas, aby zarejestrować własną działalność Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.  Zanim więc rozpoczniesz organizację własnego miejsca pracy, będziesz musiał przebrnąć przez rejestracje własnej działalności. Czego będziesz potrzebował? Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej jeśli chcesz otworzyć własny gabinet, powinieneś złożyć wniosek o wpis do rejestru podmiotów. Co musi taki dokument zawierać?

1) imię i nazwisko, nazwę albo firmę;

2) adres siedziby albo miejsca zamieszkania;

3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

4) formę organizacyjno-prawną;

5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń
zdrowotnych;

6) nazwę zakładu leczniczego oraz wykaz jego jednostek lub komórek
organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń
zdrowotnych;

7) numer REGON;

8) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

9) dane podmiotu tworzącego – w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego
przedsiębiorcą.

31 grudnia 2018

Ostatnim terminem, na który chcieliśmy dzisiaj zwrócić uwagę to 31 grudnia 2018 roku. Wraz z tym dniem prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej stanie się obowiązkiem każdego fizjoterapeuty. Zanim przystąpisz do wdrażania, warto dać sobie trochę czasu i zastanowić się nad paroma kwestiami. To dobry moment, aby zaplanować wszystko bez pośpiechu i obawy, że coś nie zostanie dopięte na ostatni guzik. Więcej na temat elektronicznej dokumentacji medycznej dowiesz się z naszych wpisów:

EDM – najczęściej zadawane pytania cz. I

EDM – najczęściej zadawane pytania cz. II

EDM – najczęściej zadawane pytania cz. III

Share This